O Grupie Jantar

zdj_ofirmie

Istniejemy na pomorskim rynku od 1989 r.

Posiadamy ugruntowaną pozycję  i cieszymy się renomą, a także uznaniem wśród wielu przedsiębiorców i instytucji.

Jako firma z wieloletnimi doświadczeniami, świadczymy usługi mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo Klientów oraz wizerunek spółki. Potwierdzają to uzyskane Certyfikaty Systemu Jakości ISO i HACCP. Bogate doświadczenie wynikające ze współpracy z największymi firmami w Polsce, wspólnie wypracowane rozwiązania oraz zdobyte zaufanie czyni z nas wiarygodnego partnera w biznesie.

zdj_ofirmie2

Wciąż poznajemy i wdrażamy nowe sposoby efektywnego wykonywania usług.

Dzięki temu staramy się być bardziej konkurencyjni. Stale dostosowujemy nasze oferty do potrzeb i oczekiwań Klientów.  Profesjonalizm, sprawny system zarządzania, dobre wyniki finansowe, elastyczność – to walory, dzięki którym jesteśmy wiarygodnym partnerem.

Obecna pozycja Grupy JANTAR na rynku jest więc efektem długoletnich nakładów finansowych, wysiłku ludzkiego, właściwie podejmowanych decyzji i dobrze zaplanowanej strategii.

Tylko dzięki wytężonej pracy i podejmowaniu nowych wyzwań, Grupa JANTAR jest aktywna  gospodarczo w wielu regionach kraju w zakresie usług, natomiast w sprzedaży płatków ziemniaczanych na rynku międzynarodowym, współpracując z przedsiębiorstwami z UE i innych krajów, nawet tak odległych jak np. Urugwaj, Kanada czy Brazylia.

Wykorzystując doświadczenie zdobyte w ponad 25-letniej działalności firma stara się dostarczać swoim klientom produkty i usługi jak najwyższej jakości – działając w warunkach silnej konkurencji panującej w branży i dużej presji cen rynkowych.

Nasza historia

1988
utworzenie Spółdzielni Jantar
1991
połączenie Spółdzielni Jantar ze Spółdzielnią Kaszebe z Bytowa
1995
utworzenie Jantar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1999
utworzenie Jantar 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2000
uzyskano Certyfikat Systemu Jakości ISO 9002
oddano do użytku ośrodek wypoczynkowy Jantar w Polanicy Zdrój
2002
objęcie 50% udziałów w
Zakładzie Przetwórstwa Ziemniaków Stolon sp. z o.o.
2005
nabycie 33% udziałów w Agencji Ochrony Lex Crimen sp. z o.o.
2006
nabycie 100% udziałów w Stolon sp. o.o. i połączenie jej z Jantar sp. z o.o.
2007
nabycie 100% udziałów w Bakałarz sp. z o.o. (obecnie Jantar 3 sp. z o.o.)
2010
oddano do użytkowania zmodernizowany ośrodek wypoczynkowy o wysokim standardzie w Kołobrzegu, przeznaczony do świadczenia kompleksowych usług rehabilitacyjno – wypoczynkowych
2012
uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzającego pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne
2013
nabycie 100% udziałów w Sekret spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
2017
nabycie 100% udziałów w Gryf sp. z o.o.
2021
nabycie pakietu większościowego ERA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie nabycie 100% udziałów w Ogrody sp. z o.o.
2022
nabycie 100% udziałów w Kingpol sp. z o.o.